Tentoonstelling De Hut van Mondriaan

Restauratie-project voltooid

De Dooyewaard Stichting sloot najaar 2015 het restauratieproject feestelijk af met de tentoonstelling 
DE HUT VAN MONDRIAAN  Kijk hier voor een impressie!

DE HUT VAN MONDRIAAN  Laren/Blaricum 1914-1919 
De biografische tentoonstelling “De Hut van Mondriaan” gaf een beeld van het leven en werk van Piet Mondriaan aan de hand van historische foto’s en blow-ups van zijn schilderijen. 
Bezoekers werden ontvangen via de bezoekersentree en het historische Mondriaan atelier (op het terrein van de Dooyewaard Stichting) van 16 oktober tot 16 november 2015. Aanleiding was de afsluiting van een bijzonder restauratieproject!

 

De laatse fase

Laatste fase van het restauratieproject van de Dooyewaard Stichting. De oude, historische ateliers met woonruimte zijn perfect gerestaureerd. De moderne kelder-ateliers worden nu verder afgemaakt. Ondertussen is het gazon ingezaaid en is er een prachtige tuin ontstaan……

 

Atelier Hart Nibbrig- 03-'15

Restauratieplan bijna voltooid

Zomer 2015 zijn de  ateliers Mondriaan, La petite Espinette en atelier Hart Nibbrig in de laatste fase van het project. De zorgvuldige restauratie werd gedaan door architectenburo Prent, gespecialiseerd in projecten op het gebied van  restauratie en herbestemming. De laatse fase betreft de binnnenkant van de historische hutten en de afbouw van de onderliggende kelders.
Kijk hier naar het filmpje over de restauratieproject!

Moderne aanpassingen in atelier Mondriaan

Na de verplaatsingen gaan diverse bedrijven aan de slag om de ateliers te voorzien van gas, water en electra, alsmede het creeren van moderne voorzieningen in de kelders zoals een keukentje en een douche. De oorspronkelijke houten ateliers worden zorgvuldig gerestaureerd.

Verplaatsing van atelier Mondriaan

Woensdag 28 mei a.s. starten we met fase 1 de verplaatsing van atelier
Mondriaan aan de Schapendrift 73-75 in Blaricum. Vanaf morgenochtend worden de glijbanen voor en onder het pand aangebracht. Het is de bedoeling om woensdag rond 10.00 uur te starten met schuiven. Indien de omstandigheden gunstig zijn wordt het pand de hele afstand geschoven. Na Hemelvaart (2 juni) wordt het pand verder gepositioneerd en vervolgens afgevijzeld zodat de kelder het pand kan overnemen.

La petite Espinette langzaam naar haar bestemming

De afgelopen tijd heeft het terrein aan de Schapendrift een metamorfose ondergaan. Het zand uit de kelderruimtes is deels afgevoerd en het terrein is geëgaliseerd zodat La petite Espinette en Mondriaan de komende weken verplaatst kunnen worden. Afgelopen week is atelier Mondriaan tijdelijk opzij ‘geparkeerd’ om ruim baan te maken voor La petite Espinette. Inmiddels schuift La petite Espinette langzaam naar haar bestemming. 

Verwacht in mei

Verplaatsing atelier Noord (Espinette):
Deel 1 (naar draaiplateau) op dinsdag 13 mei
Deel 2 (definitieve plek) op maandag 19 en dinsdag 20 mei a.s.

Verplaatsing atelier Mondriaan:
Deel 1 (tussenstap) op dinsdag 27 mei a.s.
Deel 2 (definitieve plek) op maandag 2 juni a.s.

 

 

Atelier Hart Nibbrig rolt! 1

17-04-14 Om 12 uur heeft het Atelier Hart Nibbrig twee meter over de schuifbanen afgelegd. Het gebouw rolt vandaag langzaam naar de definitieve bestemming boven de nieuwe kelderbak!

ATELIER 1 METER OPGETILD

16-04-14 Het Atelier Hart Nibbrig is opgevijzeld tot een hoogte van 1 meter! Burgemeester en wethouders hebben de bouwplaats bezocht en zich laten bijpraten door Ruud Soonieus van Bresser. Ze waren enthousiast om te zien hoe pand enkele slagen omhoog ging! Vandaag plaatst Bresser de schuifbanen onder het pand. Volgens planning zou het het atelier ‘s middags verschoven worden naar de nieuwe locatie, maar er is vertraging…

HET OPTILLEN VAN DE ATELIERS

14-04. Maandagmiddag 14 april verwachten we rond 13.00 uur te kunnen beginnen met vijzelen (optillen van het atelier-Hart Nibbrig) Als het pand hoog staat, starten we met het plaatsen van de schuifbanen en aanverwante werkzaamheden (Dinsdag) Woensdag 16 april verwachten we vanaf 12.00 te kunnen gaan schuiven.

Vijzelen

BETONVLOEREN
10-04 Ter voorbereiding van de verplaatsingen zijn bij de ateliers bij gewapende betonvloeren aangebracht. Deze stabiele ondergrond vormt de basis om het gebouw straks in zijn geheel te kunnen verplaatsen. De afzinkkelder voor atelier Hart Nibbrig krijgt krijgt al aardig vorm. Begin deze week wordt de betonvloer gestort. De muur van atelier Espinette is overgenomen op spindels. Komende week brengt Bresser de wapening aan.

DOEL VAN DE RESTAURATIE

De ateliers worden op het eigen terrein verplaatst naar een andere positie bovenop nieuw te bouwen kelderruimtes. Door deze aanpassing voldoen de ateliers weer aan de huidige normen, terwijl de oorspronkelijke staat zo min mogelijk wordt aangetast. De stichting beoogt zo dit cultureel historisch erfgoed te behouden en een nieuwe kunstenaarskolonie te creëren, waar wisselende kunstenaars tijdelijk kunnen wonen en werken.

START BOUW VAN DE KELDERS

Na de bouwkundige voorbereidingen worden de ateliers verrold tot boven de kelder, de definitieve locatie. In  de kelder worden weer vijzelpunten opgebouwd, zodat het atelier enkele cm opgevijzeld kan worden. Dat biedt ruimte om de rollerbanen en rollers te verwijderen. Ten slotte wordt het atelier afgevijzeld tot op de kelderwand en verankerd. Atelier Hart Nibbrig gaat direct naar de nieuwe locatie. Atelier Mondriaan wordt eerst op een andere plek geparkeerd om ruimte te maken voor de verplaatsing van het atelier Petite Espinette. Atelier Petite Espinette wordt op de eindlocatie een kwartslag gedraaid.

Voorbereidingen voor de verplaatsing

De ateliers worden niet tegelijk verplaatst. Het project wordt in fasen uitgevoerd. De ateliers krijgen alle een nieuwe blijvende plaatfundering die bestaat uit gewapend beton. Elk gebouw inclusief de nieuwe funderingsplaat wordt ca. 60 cm opgevijzeld, zodat rolbanen en rollers eronder gemonteerd kunnen worden. Vervolgens worden de rolbanen verlengd tot over de nieuwe kelderruimte.

LOCATIE

Het adres wijzigt van Schapendrift 73/75 naar Eemnesserweg 30a en Schapendrift 75. Het totale restauratieproces loopt van februari 2014 tot oktober 2014. De verplaatsings-werkzaamheden zijn 3 maart gestart en zullen eind mei 2014 zijn afgerond. Daarna volgt nog de restauratie van de ateliers. Aan de zijde van de Schapendrift wordt het groen zoveel mogelijk gespaard om het huidige aanzicht niet te veranderen. Aan de zijde van de Eemnesserweg wordt de markante lindeboom gespaard.