DE DOOYEWAARD STICHTING
De Dooyewaard Stichting beheert historische ateliers en stelt prijzen, stipendia en tijdelijke werkruimte ter beschikking aan beeldend kunstenaars die door hun specifieke inbreng belangrijk zijn voor het Nederlandse kunstklimaat. De selectie van post-academisch talent en mid-carreer kunstenaars krijgt vorm in samenwerking met andere stichtingen en opleidingen uit het kunstenveld.

De ateliers van de van de Dooyewaard Stichting zijn uitsluitend geopend op speciale open dagen.
Klik hier voor de agenda. Vrijwilligers  organiseren op dit moment helaas geen rondleidingen voor groepen. Informeer naar de mogelijkheden voor individuele afspraken op info@dooyewaardstichting.nl.


SECRETARIAAT
EN POSTADRES

Herdersweg 22.
1251 ER Laren.
Contact de secretaris.

06-54728487

 

BESTUUR
Maarten Rutgers  – Voorzitter. 
Alexandra van Doorne – Secretaris. 
Mariëtte Heyning – Atelierbeheer. 
Rob Franken – Penningmeester. Beheer Social media.
Barbara Houwers – Publieksactiviteiten,
Communicatie, Secretariaat Stipendium- en adviescommissies.

 

STICHTINGSADRES
Dooyewaard Stichting.
Schapendrift 75.
1261 HP Blaricum.
Geen postadres.

 

ANBI
De stichting is een zgn. ANBI, een Algemene Nut Beogende Instelling, waardoor de Stichting geen successie of schenkingsrecht hoeft te betalen over legaten of schenkingen en giften afgetrokken kunnen worden van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Kamer van Koophandel 41.192.898. Bankrekening NL67FVLB0226499146 Dooyewaard Stichting Blaricum.

 

Selectie van talentvolle kunstenaars die in aanmerking kunnen komen voor een van de kunstprijzen van de Dooyewaard Stichting gaat op voordracht. Suggesties van derden, curatoren en professionals uit het kunstenveld worden op prijs gesteld. Aanmeldingen door kunstenaars zelf kunnen door de commissie helaas niet behandeld worden.

 

OUD BESTUURSLEDEN

Lucy Kingma
Martijn F. Le Coultre
Frits Deiters
P. Davidzon
J. Heybroek
F. Le Coultre
D. van Marle-Hulsbergen
O.O. Schöne
F. Schuddeboom
I.H. Schrijver-Dentz
J.J. Alberdinck Thym

 

POSTADRESSEN
Stipendium Atelier
Fransepad 42, 1261JG Blaricum

Atelier De Gors
Angerechtsweg 5a, 1261XG Blaricum.

Atelier Mondriaan
Eemnesserweg 30b, 1261HJ Blaricum.

Atelier Espinette
Eemnesserweg 30a, 1261HJ Blaricum.

Atelier Hart Nibbrig
Schapendrift 75, 1261HP Blaricum.

Atelier Bob ten Hoope
Eemnesserweg 26a,  1261HJ Blaricum.
Nb. De ingang is aan de kant van de Schapendrift.