De ateliers van de van de Dooyewaard Stichting zijn uitsluitend
geopend op speciale open dagen. Klik hier voor de agenda.
Vrijwilligers  organiseren rondleidingen op afspraak voor begunstigers. Informeer naar de mogelijkheden op info@dooyewaardstichting.nl.


SECRETARIAAT
 

Bussummerweg 2
1261 CA Blaricum
035 – 5 31 54 44
Contact de secretaris

 

BESTUUR
Maarten Rutgers  – Voorzitter
Lucy Kingma – Secretaris
Mariëtte Heyning – Atelierbeheer
Barbara HouwersPublieksactiviteiten, 
Communicatie, Secretariaat Stipendium- en adviescommissies.

 

ANBI
De stichting is een zgn. ANBI, een Algemene Nut Beogende Instelling, waardoor de Stichting geen successie of schenkingsrecht hoeft te betalen over legaten of schenkingen en giften afgetrokken kunnen worden van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Kamer van Koophandel 41.192.898. Bankrekening NL67FVLB0226499146 Dooyewaard Stichting Blaricum.

 

Selectie van talentvolle kunstenaars die in aanmerking kunnen komen voor een van de kunstprijzen van de Dooyewaard Stichting gaat op voordracht van subsidiegevers. Suggesties van derden, curatoren en professionals uit het kunstenveld worden op prijs gesteld. Aanmeldingen door kunstenaars zelf kunnen door de commissie helaas niet behandeld worden.

 

OUD BESTUURSLEDEN

Martijn F. Le Coultre
Frits Deiters
P. Davidzon
J. Heybroek
F. Le Coultre
D. van Marle-Hulsbergen
O.O. Schöne
F. Schuddeboom
I.H. Schrijver-Dentz
J.J. Alberdinck Thym

 

POSTADRESSEN
Stipendium Atelier
Fransepad 42, 1261JG Blaricum

Atelier De Gors
Angerechtsweg 5a, 1261XG Blaricum

Atelier Mondriaan
Eemnesserweg 30b, 1261HJ Blaricum

Atelier Espinette
Eemnesserweg 30a, 1261HJ Blaricum

Atelier Hart Nibbrig
Schapendrift 75, 1261HP, Blaricum