STEUN HET RESTAURATIEPROJECT.
Om het restauratieproject in zijn geheel mogelijk te maken is in 2013 de Stichting tot Steun aan de Dooyewaard Stichting opgericht. Deze steunstichting is een zgn. ANBI, een Algemene Nut Beogende Instelling, waardoor de Stichting geen belasting hoeft te betalen over legaten of schenkingen en giften afgetrokken kunnen worden voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Contact het bestuur voor meer informatie en mogelijkheden om de restauratie mede mogelijk te maken. 

 

KUNSTPRIJZEN
De Dooyewaard Stichting stelt diverse prijzen beschikbaar voor post-academisch en mid-career talent. Ter gelegenheid van de renovatie van de ateliers worden twee prijzen ingesteld de Mondriaan Prijs en de Hart Nibbrig Prijs. De winnaar van de Mondriaan prijs krijgt de gelegenheid om een langere periode zonder huur te wonen en te werken in de Hut van Mondriaan aan de Eemnesserweg 30b in Blaricum. De winnaar van de Hart Nibbrig Prijs kan gaan werken in het oude atelier van Hart Nibbrig, naast de Hut van Mondriaan.

Om de Mondriaan Prijs mogelijk te maken zoekt de DWS een of meerdere sponsoren die bereid zijn om in totaal € 1.miljoen daarvoor als lening ter beschikking te stellen. De lening is door hypotheek gedekt en zal worden terugbetaald. Gedacht wordt aan één bedrijf dat het volle bedrag ter beschikking stelt en vervolgens actief meedenkt aan welke kunstenaar deze prijs zal worden toegekend. Ook is een groep sponsoren mogelijk, die samen de lening verstrekken, bij voorbeeld, in 20 porties van € 50.000,00.

Bent u als bedrijf of als deelnemer in een groep geïnteresseerd om deze prijs mogelijk te maken? Neemt u dan met ons contact op. Wenst u eerst vertrouwelijk contact dan kan dat via de voorzitter: Martijn Le Coultre: voorzitter@dooyewaardstichting.nl of via de penningmeester: Maarten Rutgers.  Zij kunnen u ook informeren over de fiscale voordelen. De stichting is aangemerkt als een culturele ANBI.