DE DOOYEWAARD STICHTING
De Dooyewaard Stichting beheert historische ateliers en stelt prijzen, stipendia en tijdelijke werkruimte ter beschikking aan beeldend kunstenaars die door hun specifieke inbreng belangrijk zijn voor het Nederlandse kunstklimaat. De selectie van post-academisch talent en mid-carreer kunstenaars krijgt vorm in samenwerking met andere stichtingen uit het kunstenveld.

Daartoe heeft de stichting in 2003 en 2005 de eerste oorspronkelijke ateliers aangekocht en enige jaren geleden aan de Eemnesserweg in Blaricum een perceel verworven met daarop drie historische atelierwoningen. Aan het begin van de twintigste eeuw werden deze ateliers gebruikt door bekende kunstenaars als Ferdinand Hart Nibbrig, Anna Sluijter en Piet Mondriaan. Ze werden aangetrokken door het afwisselende landschap en de levendige kunstenaarsscene in Het Gooi.
De atelierwoningen, eerst elders gelegen, zijn in de jaren twintig in opdracht van kunstschilder Theo Lohmann naar het perceel verplaatst. Kijk hier naar een overzicht van de ateliers van de Dooyewaard Stichting.


UNIEKE HISTORISCHE ATELIERS
Het historische karakter van de ateliers is ongemoeid gelaten, maar wel zijn ze alle drie voorzien van een ruim souterrain waar gewoond en gewerkt kan worden. Het is uniek dat de oude ateliers bewaard zijn gebleven en na de renovatie opnieuw als ateliers in gebruik genomen worden. In de toekomst zullen er kunstenaars in wonen en werken die een door de stichting uitgereikte prijs hebben gewonnen, zoals het Dooyewaard Stipendium. De Dooyewaard Stichting kon de ateliers laten 
restaureren dankzij vele particuliere giften. 


GESCHIEDENIS
 
In de eerste helft van de twintigste eeuw namen de gebroeders Jacob en Willem Dooijewaard een vooraanstaande plaats in bij de Larense (en Blaricumse) school van schilders. Zowel Jacob als zijn 16 jaar jongere broer Willem, heeft zeer lange tijd in Blaricum gewoond en gewerkt. Een jaar na het overlijden van Willem is in 1981 de Dooyewaard Stichting opgericht. Na het overlijden van Jacoba Dooyewaard, de weduwe van Willem (in 1995) ontvangt de Stichting een werkkapitaal waarmee Historische ateliers worden behouden en het Dooyewaard stipendium wordt gecreëerd, aanvankelijk nog in het oorspronkelijke atelier van Willem Dooyewaard. 

 

Geschiedenis-1Geschiedenis-2