Hutten van de Dooyewaard Stichting in 2008. Foto Herman van Doorn.