DOOYEWAARD STIPENDIUM
De Dooyewaard Stichting stelt (al meer dan 26 maal) elk jaar een werkbeurs en het stipendium atelier ter beschikking aan een talentvolle academieverlater. Met dit startstipendium kan de kunstenaar een brug slaan tussen de opleiding en de eigen toekomstige maatschappelijke positie. Het stipendium voor talentvolle academie verlaters is sinds 2007 verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Kijk in de rechterkolom naar het overzicht van alle winnaars vanaf 1998!!

 

MONDRIAAN PRIJS
Ter gelegenheid van de afsluiting van het renovatieproject heeft de Dooyewaard Stichting de Mondriaan Prijs in 2016 ingesteld. De winnaar van de Mondriaan prijs krijgt de gelegenheid om een langere periode zonder huur te wonen en te werken in de Hut van Mondriaan aan de Eemnesserweg 30b in Blaricum. 

 

HART NIBBRIG PRIJS
Ter gelegenheid van de afsluiting van het renovatieproject heeft de Dooyewaard Stichting de Hart Nibbrig Prijs in 2016 ingesteld. De winnaaar van de Hart Nibbrig Prijs kan gaan werken in het oude atelier van Hart Nibbrig, naast de Hut van Mondriaan.

 

ESPINETTE PRIJS
Ter gelegenheid van de afsluiting van het renovatieproject heeft de Dooyewaard Stichting de Espinette Prijs in 2016 ingesteld. De winnaar van de deze prijs krijgt de gelegenheid om een langere periode zonder huur te wonen en te werken in atelier Espinette aan de Eemnesserweg 30a in Blaricum.

 

GERRIT VAN HOUTEN ATELIER PRIJS
De Gerrit van Houten Atelierprijs is nieuwe kunstprijs voor een Nederlands talent en is beschikbaar gesteld door de Gerrit van Houten Stichting in samenwerking met de Dooyewaard Stichting Blaricum. De prijs is vanaf 2015 verbonden aan atelier de Gors aan de Angerechtsweg 5a in Blaricum. 

 

 

OVERZICHT PRIJSWINNAARS