JIM HARRIS
Jim Harris is geselecteerd voor de Espinette Atelierprijs van de Dooyewaard Stichting.
Zijn werkperiode start in januari 2018.

www.jimharris.nl
JimHarrisArtWork