DE NIEUWE KOLONIE
Terugblik op het restauratieplan van de 3 Hutten, waaronder de Hut van Mondriaan.
De ateliers/hutten zijn gebouwd in de periode 1900-1908. In de jaren 1920 heeft kunstschilder Theo Lohman drie losse houten hutten/ateliers opgekocht en vanuit Laren en Blaricum op eigen terrein geplaatst. Kijk hier naar het filmpje over de restauratieproject!

 

DE NOODZAAK VAN DE RESTAURATIE
De ateliers worden op het eigen terrein verplaatst naar een andere positie bovenop nieuw te bouwen kelderruimtes. Door deze aanpassing voldoen de ateliers weer aan de huidige normen, terwijl de oorspronkelijke staat zo min mogelijk wordt aangetast. De stichting beoogt zo dit cultureel historisch erfgoed te behouden en een nieuwe kunstenaarskolonie te creëren, waar wisselende kunstenaars tijdelijk kunnen wonen en werken. Het adres wijzigt van Schapendrift 73/75 naar Eemnesserweg 30a en Schapendrift 75. Het totale restauratieproces loopt van februari 2014 tot oktober 2014. De verplaatsings-werkzaamheden zijn 3 maart gestart en zullen eind mei 2014 zijn afgerond. Daarna volgt nog de restauratie van de ateliers.

 

AANPAK EN PLANNING
De Dooyewaard Stichting heeft Bresser de opdracht gegeven om de ateliers te verplaatsen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in herfunderen, vijzelen en verplaatsen van historische bouwwerken. Multi Bouw Systemen bouwt de kelderruimtes en Bouwbedrijf Vlot zorgt voor de restauratie van de ateliers.

Bij herbouw zouden de ateliers gedemonteerd moeten worden. Gebleken is dat bijvoorbeeld de detaillering van specifieke onderdelen aan exterieur en interieur niet gede-monteerd kon worden en dus een belangrijk deel van het cultureel historische karakter van de panden verloren zou gaan. 

De ateliers worden niet tegelijk verplaatst. Het project wordt in fasen uitgevoerd. De ateliers krijgen alle een nieuwe blijvende plaatfundering die bestaat uit gewapend beton. Elk gebouw inclusief de nieuwe funderingsplaat wordt ca. 60 cm opgevijzeld, zodat rolbanen en rollers eronder gemonteerd kunnen worden. Vervolgens worden de rolbanen verlengd tot over de nieuwe kelderruimte. Daarna worden de ateliers verrold tot boven de kelder, de definitieve locatie. In  de kelder worden weer vijzelpunten opgebouwd, zodat het atelier enkele cm opgevijzeld kan worden. Dat biedt ruimte om de rollerbanen en rollers te verwijderen. Ten slotte wordt het atelier afgevijzeld tot op de kelderwand en verankerd.

Atelier Hart Nibbrig gaat direct naar de nieuwe locatie. Atelier Mondriaan wordt eerst op een andere plek geparkeerd om ruimte te maken voor de verplaatsing van het atelier Petite Espinette. Atelier Petite Espinette wordt op de eindlocatie een kwartslag gedraaid.

Verplaatsing ateliers Dooyewaard Stichting-Artist impression fb

Het verplaatsen van de 3 ateliers-Artist impression

Mondriaan atelier nog vast aan “La Petite Espinette”

Vroegere atelier van de schilder Theo Lohmann