PUBLICATIE 
Bij de tentoonstelling  “de Hut van Mondriaan, Laren-Blaricum 1914-1919” verscheen een prachige publicatie.
Het rijk geïllustreerde boek vertelt het verhaal van Piet Mondriaan in het Gooi gedurende de Eerste Wereldoorlog: wie hij ontmoette, waar hij woonde en werkte, en zijn rol bij het oprichten van de kunstbeweging De Stijl. Voorts is er aandacht voor het atelierproject van de Dooyewaard Stichting.

De prijs van het boek is € 19,95. Het is verkrijgbaar in de Larense en Blaricumse boekhandels en bij notariskantoor Le Coultre in Laren.

 

U kunt het boek ook bestellen door € 22,45 (€ 19,95 + € 2,50 porto) over te maken op rekeningnummer
NL40 ABNA 0405736193 tnv de Dooyewaard stichting.
Vermeldt uw adres erbij en dan krijgt u het boek thuis gestuurd. De oplage is beperkt.

 

Tentoonstelling De Hut van Mondriaan  

Het boek is een uitgave van de Dooyewaard Stichting in samenwerking met VK Projects.