Klik hier voor data van open ateliers in 2020

 

DE NIEUWE KOLONIE
In 2008 kocht de Dooyewaard Stichting een perceel in Blaricum aan de Eemnesserweg 30 met daarop een drietal authentieke ateliers / koloniehutten van ca 1900. De afgelopen jaren heeft de stichting zich ingespannen om dit cultureel erfgoed te behouden en te restaureren. De ateliers zijn op spectaculaire wijze centimeter voor centimeter verschoven met een rolller-systeem, waarbij elk detail behouden is gebleven (zelfs de spinnewebben hangen er nog) en definitief op hun nieuwe plaats gezet bovenop een moderne kelder met werk-voorzieningen. Kijk hier naar het filmpje over de restauratieproject!

 

ATELIER MONDRIAAN

In een van die hutten werkte Mondriaan in 1917, het jaar waarin de kunstrichting “de Stijl”ontstond. Wel stond die hut toen ergens anders: namelijk aan de Noolseweg in Blaricum. In het Haags Gemeentemuseum bevinden zich twee tekeningen van deze hut, zoals hij er in 1917 uitzag. Zeer herkenbaar is  Lees meer…..

 

ATELIER HART NIBBRIG
Dit atelier werd gebouwd in 1902 in Laren en is het voormalige atelier van de kunstenaar Hart Nibbrig. Het is het enige bewaard gebleven losse atelier uit de tijd van de schilderstraditie Mauve. Rond 1924 werd het pand verplaatst door Lohman naar het perceel aan de Schapendrift in Blaricum. Lees meer…..

 

LA PETITE ESPINETTE
Dit tuinhuisje werd rond 1907 gemaakt door de Blaricumse timmerman Kok voor een perceel nabij de Torenlaan tegenover de huidige Prof. van Reeslaan. In 1922 werd het plank voor plank uit elkaar gehaald en aan de Schapendrift weer opgebouwd. Het is een houten hut met pannen dak, ofewel  -in het Belgisch- een ‘espinette’. Lees meer…

 

STIPENDIUM ATELIER
Het stipendium voor talentvolle academie verlaters is sinds 2007 verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De Dooyewaard Stichting stelt hen in staat een brug te slaan tussen de opleiding en de eigen toekomstige maatschappelijke positie. Er wordt optimale inzet verwacht. Lees meer…..

 

 

ATELIER “DE GORS” 

Dit atelier is vanaf 2015 verbonden aan de Gerrit van Houten Atelierprijs. Deze prijs is genoemd naar de Groningse schilder en tekenaar Gerrit van Houten (1866-1934) en is een nieuw samenwerkingsverband tussen twee gerenommeerde stichtingen die kunstprijzen…….. Lees meer…… 

 

ATELIER BOB TEN HOOPE
In 2020 nam de Dooyewaard Stichting het beheer over van het originele Blaricumse atelier van schilder, tekenaar en etser Bob ten Hoope (1920-2014). Het atelier is gelegen aan de Eemnesserweg 26a Blaricum. In samenwerking met de stichting Vrienden van Bob ten Hoope zal een blijvende Nederlandse kunstprijs ingesteld worden ter nagedachtenis van de kunstenaar.

 

 

OORSPRONKELIJKE ATELIER VAN DOOYEWAARD
Van 1993 tot 2003 heeft de Dooyewaard Stichting gebruik kunnen maken van het oorspronkelijke atelier van Willem Dooyewaard aan de Gebroeders Dooijewaardweg in Blaricum. Dit atelier staat in de tuin van de in boerderijstijl gebouwde atelierwoning “De 7 Linden” waar de broers Jaap en Willem Dooyewaard decennialang woonden. Nu particulier bezit.

Schapendrift 2015

vAtelier Mondriaan in 2012